ĐỊA DƯ BẾN HÓI

ĐỊA DƯ BẾN HÓI   Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau quan sát vị trí và ôn lại những trang sử và dã sử có liên quan đến những miền ở bên này và ở bên kia sông Bến Hói. Vĩ tuyến 17 và con sông này chạy song song với nhau, không xê xích mấy, con sông ở trong, vĩ tuyến ở ngoài, đều chạy ngang qua miền Nam phủ Vĩnh Linh, cách Huế chừng 90 cây số về phía Bắc. Giáp với Vĩnh Linh: phía Bắc là…

Read More