Pacta Sunt Servanda – thuật ngữ pháp lý

Pacta sunt sevanda là một thuật ngữ tiếng Latin, trong đó pacta nghĩa là những giao ước, sunt nghĩa là thì, và servanda nghĩa là cần phải giữ lời. Do đó, pacta sunt servanda nghĩa là phải giữ các thoả thuận cho đúng như hứa hẹn. Đó là một nguyên tắc trong luật quốc tế, cho rằng, hiệp ước quốc tế mà các bên ký kết phải được gìn giữ và thực hiện một cách có thiện chí. Thực hiện một cách có thiện chí ngụ ý rằng các quốc…

Read More