Đọc “Lẽ Thường” của Thomas Paine

Tiểu luận “Lẽ Thường” của Thomas Paine vừa được Công ty Sách Omega phát hành tháng 10 vừa qua với số lượng ấn hành là 2000 bản. Đây là lần đầu tiên bản dịch Việt ngữ xuất hiện tại Việt Nam sau 242 năm kể từ khi cuốn sách ra đời ở Mỹ năm 1776. Cuốn sách đã bán hết trong trong 3 tháng đầu với số lượng 120 nghìn bản và 500 ngàn bản trong năm đầu tiên, lúc này dân số của thuộc địa Mỹ là khoảng 2,5…

Read More