Tổng thống Lincoln nói gì Về Tư bản và Lao động

Bài dưới đây là một trong trích đoạn trong thông điệp hàng năm đầu tiên gởi Quốc Hội, vào tháng Chạp năm 1861, lúc này Lincoln đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Bài diễn văn theo phong cách ngắn gọn và súc tích thường thấy ở ông.Trong nhiều yếu tố ông trình bày với  và phân tích với Quốc hội về các vấn đề dân sinh hạnh phúc, lúc này cũng sắp bùng nổ  cuộc Nội Chiến, ông có phân tích về mối quan hệ giữa Tư bản và…

Read More

Tình “Nhân Đạo” của Chó và Tình “Khuyển Đạo” … Của Người

Tình “Nhân Đạo” của Chó và Tình “Khuyển Đạo”(1) … Của Người Ở bên nước Nga năm 1917, khi cách mạng vô sản thành công, bao nhiêu tài sản của quí tộc đều bị tịch thu và xung công hết. Các công tử, công tôn đều phải vào nhà máy làm việc như mọi người vô sản khác để kiếm ăn. Có một cô công chúa trong hàng tôn thất đã phải tuân theo lệ luật chung ấy để vô sản hóa rồi. Nhưng cô đi tới đâu, làm việc…

Read More