ĐIỂM SÁCH: SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ

ĐIỂM SÁCH: SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ? “Tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến tương lai bởi vì chúng ta sẽ phải sống hết quãng đời còn lại của mình ở đó”. – Hai tác giả ERIC SCHMIDT và JARED COHEN đã dẫn lời của nhà sáng chế  Charles F. Kettering  để mở đầu cuốn sách “THE NEW DIGITAL AGE”  mà NXB Trẻ đã đặt tựa tiếng Việt là SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ? Bản tiếng Việt “SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ” được NXB Trẻ…

Read More