Chuyện 16 tấn vàng- huyền thoại còn kể lại

Nói đến chuyện tiền bạc là một chuyện khó nói, đó có thể là một trạng thái thông thường của người Việt, nhất là người dân Việt Nam trong biến cố sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời điểm lúc đó, người ta lo cho tính mạng của mình nhiều hơn là chuyện đem theo tiền bạc và tài sản. Khi mà cả một Sài Gòn nháo nhác tìm cách leo lên máy bay Mỹ di tản nhưng đâu phải ai cũng có thể leo lên máy bay mà…

Read More