Tại sao tháng 8 được gọi là August?

Tại sao tháng 8 được gọi là August? August có nguồn gốc từ tiếng Latinh là Augustus(1) , nghĩa là Bậc Đáng Kính,   là một tước vị hoàng đế La Mã Gaius Julius Caesar Octavianus – Ông  là người thừa kế kế tài sản của Julius Caesar  sống vào năm 63TCN-  14 Đầu Công nguyên. Có nhiều giả thiết giải thích tại sao lại lấy danh hiệu Augustus để đặt cho tháng 8. Có thể là do nhà nước La Mã muốn vinh danh và tưởng nhớ về một vị…

Read More

NGÔ ĐÌNH NHU- ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ

NGÔ ĐÌNH NHU-  ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ Cụ Trần Trọng Kim trong tác phẩm “Nho giáo” thời danh đã nói về vai trò quan trọng nếu không nói là tiên quyết của Nho học trong việc mở mang và đào tạo những nhân tài cho quốc gia tính từ thời Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán  năm 938 tại sông Bạch Đằng, mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ cho Việt Nam. Thực tế mà nói, Nho giáo đã ăn sâu và thống trị trong tiềm thức…

Read More