Carina Plaza – Chung cư cao cấp ?

Carina Plaza và “Chung cư cao cấp” nói chung có các lỗi thiết kế căn bản, không an toàn. Nhà cao tầng là một kiến trúc…cao cấp và nguy hiểm, đặc biệt là chung cư, khi có rất nhiều người ở, nhất là đang ngủ trong khi hỏa hoạn có thể xảy ra trong đêm. 1. Hai buồng thang thoát hiểm quá gần. Luật của International building Code (IBC)qui định khoảng cách tối thiểu giữa 2 thang thoát hiểm phải lớn hơn 1/3 đường chéo giữa hai góc xa nhất…

Read More