NGÔ ĐÌNH NHU- ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ

NGÔ ĐÌNH NHU-  ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ Cụ Trần Trọng Kim trong tác phẩm “Nho giáo” thời danh đã nói về vai trò quan trọng nếu không nói là tiên quyết của Nho học trong việc mở mang và đào tạo những nhân tài cho quốc gia tính từ thời Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán  năm 938 tại sông Bạch Đằng, mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ cho Việt Nam. Thực tế mà nói, Nho giáo đã ăn sâu và thống trị trong tiềm thức…

Read More