ĐỊA DƯ BẾN HÓI

ĐỊA DƯ BẾN HÓI   Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau quan sát vị trí và ôn lại những trang sử và dã sử có liên quan đến những miền ở bên này và ở bên kia sông Bến Hói. Vĩ tuyến 17 và con sông này chạy song song với nhau, không xê xích mấy, con sông ở trong, vĩ tuyến ở ngoài, đều chạy ngang qua miền Nam phủ Vĩnh Linh, cách Huế chừng 90 cây số về phía Bắc. Giáp với Vĩnh Linh: phía Bắc là…

Read More

BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI

BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI                Bên này bên kia ranh giới   Điều chúng tôi muốn đầu tiên là không có con sông nào tên Bến Hải hay Bến Hai cả. Chính tên của nó là Bến Hói hoặc Bến Hái (đọc trẹo) , đúng như đồng bào tại chỗ thường gọi như vậy. Bến Hói nghĩa là gì? Bến là bờ bến, bến nước (thân phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu biết đâu mà lường…), bến đò( cây da…

Read More