BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI

BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI                Bên này bên kia ranh giới   Điều chúng tôi muốn đầu tiên là không có con sông nào tên Bến Hải hay Bến Hai cả. Chính tên của nó là Bến Hói hoặc Bến Hái (đọc trẹo) , đúng như đồng bào tại chỗ thường gọi như vậy. Bến Hói nghĩa là gì? Bến là bờ bến, bến nước (thân phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu biết đâu mà lường…), bến đò( cây da…

Read More