CỨ ĐỂ CÓ KHOẢNG CÁCH…

Được công nhận là một trong một ngàn người làm thay đổi thế giới của thế kỉ XX, Osho vẫn là một hiện tượng gây tranh cãi. Người ta vẫn bảo nhau: “hãy cẩn thận khi xem sách Osho”, “đừng nghe Osho nói”. Đọc Osho bạn sẽ hiểu tại sao người ta lại sợ hãi những tư tưởng của ông. Dưới dây là một bài trích trong Tình yêu, tự do, một mình: Công án về mối quan hệ, đọc để có một cái nhìn khác về Tình yêu. “Trong…

Read More