Suy ngẫm về sự Hoài Nghi

Karl Marx trong một tuyên bố nổi tiếng của ông nói về sự Hoài nghi như sau: “DE OMNIBUS DUBITAN DUM” (tạm dịch là Hãy hoài nghi tất cả). Thực tế cho thấy các đồ đệ của Marx lại làm ngược lại tuyên bố của ông. Tư tưởng của ông đã được Lê-Nin, Mao Trạch Đông… áp dụng như một thứ thánh kinh tuyệt đối. Và điều gì đã xảy ra cho Liên Xô, cho Trung Quốc và các môn đệ áp dụng triết học Marx thì hẳn chúng ta…

Read More

Suy nghĩ về Sự Cô Độc

Nhiều người nhầm lẫn giữa cô độc và cô đơn. Cô độc là trạng thái trống rỗng hay một khoảng không thinh lặng. Hay nói như một triết gia thì cô độc là sự cô đơn giữa dòng người phồn hoa tấp nập chứ không phải một mình giữa một hòn đảo hoang. Nói đến cô độc, có lẽ không một ai tránh khỏi nó. Đó là cảm giác của những người tưởng chừng như có tất cả danh vọng, tiền tài. Đó là cảm giác lạc lõng giữa người…

Read More