BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI

BẾN HAI, BẾN HẢI, BẾN HÁI hay là BẾN HÓI

               Bên này bên kia ranh giới

 

Điều chúng tôi muốn đầu tiên là không có con sông nào tên Bến Hải hay Bến Hai cả. Chính tên của nó là Bến Hói hoặc Bến Hái (đọc trẹo) , đúng như đồng bào tại chỗ thường gọi như vậy.

Bến Hói nghĩa là gì? Bến là bờ bến, bến nước (thân phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu biết đâu mà lường…), bến đò( cây da bến cũ…) v.v… Còn hói là một con sông không lớn, cũng không nhỏ quá, mà nhiều nơi gọi là tào, kênh, khe, lạch tùy theo bề rộng và cũng căn cứ ở chỗ thiên tạo hay là nhân tạo nữa. Vậy Bến Hói có nghĩa là cái bến có con sông chạy qua và chỉ có thế thôi.

Sở dĩ sự phiên âm sai lệch như vậy là vì trước kia, khi “ ông Tây giăng dây thép, họa địa đồ nước Nam” (1) , ông đã phiên âm tương tợ, và đã ghi Ben Hai trên giấy giờ và đồ bàn, mặc cho ai muốn đọc. Cũng như biết bao nhiêu địa danh khác, các ông đã phiên âm sai lệch hẳn, như Hòn Khói thì ghi là Hone Cohé,  Roòn thành Mũi Rồng, Cửa Hàn thành Tourane, Phan Rang thành Padaran( cap), v.v.

Năm vừa qua, Hiệp định  Giơ Neo ( Genève- ghi chú của Fishbonevn) đã bất chấp lòng dân mà rạch đôi sơn hà, lấy con sông Bến Hói làm ranh giới tạm thời cho đôi bên, thì bây giờ người ta gọi là Bến Hai, tức là cái bến chia hai vậy.

(1)Lời của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.

Chép lại bài của THÁI VĂN KIỂM in báo năm 1955 tại Sài Gòn

nguồn ảnh: dulichdaibang.com

@Fishbonevn

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts