Bạn có khuynh hướng sử dụng não trái hay phải?

Bạn đã từng nghe về việc tư duy của bộ não được chia làm hai vùng rach ròi là não trái và não phải. Và đa số mọi người thường có khuynh hướng ưu ái một bên não tận dụng để tư duy, một phần là do đặc tính của mỗi người, một phần là do ảnh hưởng của giáo dục. Vậy bạn có biết minh đang sử dụng não trái hay não phải nhiều hơn không? Trước tiên hãy làm một bài test bằng cách nhìn vào bức hình…

Read More