Giai Thoại Đào Duy Từ

KẺ CHĂN TRÂU KÌ DỊ Nhà phú hộ Lê Phú ở thôn Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thuê được một đứa ở chăn trâu tên là Đào Duy Từ. Tuy đã đứng tuổi, nhưng Duy Từ tỏ ra rất cần mẫn, siêng năng. Ngày ngày cứ sáng, sớm lùa trâu đi ăn, mãi chập tối mới đánh trâu về, trời nắng cũng như trời mưa, khiến gia chủ rất vừa lòng, chưa hề có tiếng chê trách. Một hôm, phú hộ họ Lê mời các Nho sĩ…

Read More

Judicial Tribunal và Administrative Tribunal

Judicial tribunal là toà án thuộc nhánh quyền lực tư pháp trong tam quyền. Admin tribunal (Administrative Tribunal) là một cơ quan công quyền được lập ra để phân xử một khiến kiện liên quan đến một lĩnh vực cụ thể. Admin tribunal không phải là toà án và thuộc nhánh hành pháp, nhưng có quyền đưa ra một quyết định có giá trị như bản án. © Fishbone Team 2017  

Read More