Chữ Quốc Ngữ – Phần 7

Từ Francisco de Pina đến Ðệ Tam Thiên Niên: Lối viết bằng mẫu tự la-tinh dùng để làm gì? Trái ngược với lối suy nghĩ theo thành kiến, phương tiện chu yển đạt dùng cho việc truyền bá Ki-tô giáo, được các tu sĩ Dòng Tên dưới sự bảo trợ của Bồ Ðào Nha sử dụng khi tiếp cận với người Việt Nam, không phải là chữ viết theo mẫu tự la-tinh. Về điểm này, người Âu Châu cũng bị lầm do sự xuất hiện của cuốn giáo lý và…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 6

Tra cứu lại bộ hồ sơ ngữ học Mặc dầu có việc xuất bản gần đây về các nguồn tài liệu của Trung Hoa về ngữ học Việt Nam trong lịch sử (91), thì cuốn từ điển và cuốn giáo lý đã xuất bản tại Roma vào năm 1651 vẫn là hai tác phẩm nền tảng không thể thay thế để biết được thực trạng của tiếng nói này vào cuối thế kỷ XVII, và sự tiến hoá của nó. Nhưng sự kiện chúng đã được xuất bản dưới tên…

Read More

Sân bay Tân Sơn Nhất trước 1975

Tan Son Nhut Main Gate & Surrounding Area SAIGON 1969 – Tan Son Nhut AB Main Gate With Checkpoint – Cổng Phi Long SAIGON 1968 – Entrance to Tan Son Nhut Air Base Tan Son Nhut Gate, Saigon Vietnam 1968 – by Mike Mondzak Gate into Tan Son Nhut, 1968 by Michael & Lisa T Saigon 1968 – Tan Son Nhut main gate – photo from Avel Central Main Gate, Tan Son Nhut Airbase 1969-70 by Charley Seavey SAIGON 1968 – Tan Son Nhut Air Base – Main gate Just…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 5

Tranh luận với các quan điểm về lịch sử Cũng vào năm 1645, thời điểm tổ chức tại Macao cuộc bàn luận ngữ học với nhiều ý kiến mâu thuẫn như đã nêu lên, thì Alexandre de Rhodes lại được vị bề trên Manuel de Azevedo ủy thác một sứ mệnh tại Roma (81). Chúng tôi sẽ không đề cập ở đây những khía cạnh ngoại giaP của chuyến đo, cũng như hậu quả của chuyến đi ấy đối với các xứ truyền giáo tại Viễn Ðông (82): những hậu…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 4

Bồ Đào Nha và Viễn Đông Những người Bồ Ðào Nha tại Viễn Ðông: tiếng tăm và những tiền kiến lịch sử Người ta có thể tự hỏi tại sao lịch sử đã ghi lại quá ít những sự việc này, đến độ đôi khi xem sự hiện diện và công việc làm của các nhà truyền giáo Bồ Ðào Nha ở Việt Nam như quá ít ỏi không đáng kể. Hẳn nhiên, hình ảnh của Bồ Ðào Nha ngày nay trên thế giới đã xuống cấp: xưa kia là…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 3

Công cuộc truyền giáo của Dòng Tên tại Việt Nam và tiếng Việt Ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác, nỗ lực truyền giáo đã đi đôi với những thực hiện cao độ trong lãnh vực văn hóa. Năm 1615 ngay khi khởi công truyền giáo tại Việt Nam, các tu sĩ Dòng Tên của Tỉnh dòng Nhật Bản đã có một kinh nghiệm hơn hai mươi năm nghiên cứu và sáng chế về ngữ học tiếng Nhật (47), Sự kiện đó rất hữu ích vì đối chiếu…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 2

Cuộc gặp mặt lịch sử Bồ-Việt Chúng ta sẽ nghiên cứu thời gian một thế kỷ rưỡi, từ năm 1498, niên kỷ đánh dấu việc các tàu thuyền đầu tiên của Bồ Ðào Nha đã chiếm và đã giữ được độc quyền hiện diện của những người Âu châu tại Á Châu (15) suốt một thế kỷ, về mặt buôn bán cũng như về lãnh vực truyền giáọ Ðến khúc ngoặt của thế kỷ XVI và thế kỷ XVII, các đối thủ cạnh tranh về thương mại mới xuất hiện:…

Read More

Chữ Quốc Ngữ – Phần 1

Năm 1651, hai tác phẩm rất quan trọng về lịch sử tiếng Việt Nam đã được xuất bản tại Roma: cuốn “Từ diển Việt-Bồ-La” và cuốn “Phép Giảng Tám Ngày Cho Kẻ Muốn Chịu Phép Rửa Tội Mà Vào Ðạo Thánh Ðức Chuá Trời” (1). Điều mới mẻ đặc biệt là việc sử dụng một hệ thống chữ viết có tính cách mạng lấy từ vần la tinh, vừa mới được sáng chế trước đó. Hệ thống chữ viết ấy, ngày nay, thường được gọi chung là chữ quốc ngữ.…

Read More

MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH và HIỆN TƯỢNG NẮNG NÓNG

Mấy ngày qua tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc ở Việt Nam có hiện tượng nắng nóng kéo dài, có nơi lên đến 41-42 độ C. Cơ sở khoa học nào giải thích hiện tượng nắng nóng trên nếu “bỏ qua những điều kiện chủ quan như đốn hạ cây xanh bừa bãi tại Hà Nội” thì hiện tượng nắng nóng kéo dài trên liên quan tới một vấn đề đó là ” Mặt trời đi qua thiên đỉnh” Các bạn xem mặt trời di chuyển tại Hà…

Read More